Martin Luther University Halle-Wittenberg

Further settings

Login for editors

Ausland/Erasmus

Повідомлення-публікація
Участь Університету Мартіна Лютера Халлє-Віттенберг в особливій програмі ДААД «Підтримка демократії в Україні».

 Заявка від юридичного та економічного факультету Університету Мартіна Лютера Халлє-Віттенберг для виданої Міністерством закордонних справ та проведеної ДААД (Німецька служба академічних обмінів) особливої програми «Підтримка демократії в Україні» була успішною. Мета програми – підтримка політичної стабільності в Україні за допомогою науки та досліджень.

До розвитку демократії відноситься розвиток правової держави. Під основною темою «Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні» юридичний та економічний факультет МЛУ в Халлє розробив разом з юридичними факультетами Сумського аграрного університету (Україна) та Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща) міжнародну програму навчання та підвищення кваліфікації. На двох великих, однотижневих семінарах в Халлє та Сумах восени 2009 року буде обговорюватися безліч питань законів правових держав, установ та методів з погляду правознавства та юридичної практики. Мета німецько-українсько-польського проекту, який фінансується ДААД, - зробити внесок в зміцнення структур та методів правової держави в Україні та, тим самим,  зробити також внесок в наближенні цієї країни до правових та політичних стандартів Європейського Союзу.

Перший з двох семінарів буде проведений в період з 19 по 24 жовтня 2009 року в Халлє, другий – в період з 16 по 21 листопада 2009 року в Сумах. Серед тем доповідей та дискусій, що будуть перекладатись синхронно, будуть ще і такі: доступ до права та судів, питання банкрутства підприємств, податкового права, інтелектуальної власності, міжнаціонального економічного руху, модернізації трудового права, власності на землю, Європейського конкурентного порядку, альтеративної юстиції в Україні, юридичного представництва в суді та значення судочинства Європейського суду захисту прав людини.

І в Халлє, і в Сумах семінари будуть доповнені екскурсіями в юридичні установи (суд, прокуратура, адвокатське об’єднання). Результати доповідей та дискусій будуть опубліковані німецькою та українською мовами.

На обох семінарах зможуть брати участь студенти та інші відвідувачі різних спеціальностей, представники закону та політики та зацікавлена громадськість.

До обох семінарів також додається дослідницьке та навчальне стажування трьох українських науковців восени 2009 р. в Халлє, що стало можливим за фінансування фондом ДААД.

Проф., д-р Армін Хьоланд

Щодо подальших запитань:

Проф., д-р Армін Хьоланд
Тел. +493455523-150

Up